Bước chuyển mình thức tư

 • Bước Cuyển Thứ Tư

  289,000 
  (0s)
  #
  instock

  Chủ đề nghiên cứu chính của cuốn sách là Thuyết thế hệ ở Mỹ, được Strauss và Howe nghiên cứu theo dòng chảy lịch sử cùng sự phát triển văn hóa xã hội Mỹ qua từng thời kỳ theo quy luật bốn bước chuyển.

Top