chúng tôi ăn rừng

  • Ngược với điều ta có thể tưởng sau mấy thập kỷ đã qua, cuốn sách này đã được viết ra không phải để bảo vệ một luận án ở đại học, cũng chẳng  phải để thực hiện một tác phẩm văn học. Công  trình này chỉ đơn giản  là để đáp ứng mong ước trao gửi một thông điệp hữu nghị tối hậu.

Top