lich su loai nguoi

 • Liên tục trong nhiều năm liền, hai quyển sách “Khi hơi thở hóa thinh không”“Sapiens” vẫn chưa hề đánh mất phong độ ở vị trí Best-seller. Một quyển đọng lại thông điệp nhân văn nhưng chứa đựng một kết thúc không vẹn tròn, một quyển ẩn chứa bí mật tiến hóa của lịch sử loài người, thú vị và đáng kinh ngạc. Hai quyển những tưởng trái ngược hoàn toàn nhưng khi kết hợp lại trở thành ấn phẩm lần nữa chiếm trọn ngôi vị best-seller với tái bản BÌA CỨNG hoàn toàn mới.

 • Cuốn sách “Hành trình nhân loại” là tổng hợp phần lớn thành quả nghiên cứu của tác giả với lý thuyết mới chưa từng xuất hiện về lịch sử loài người, được bổ sung bằng những nghiên cứu thực nghiệm và định lượng, với nhiều dữ liệu mới; với nhiều bảng biểu số liệu hấp dẫn. 

 • Cuốn sách “Hành trình nhân loại” là tổng hợp phần lớn thành quả nghiên cứu của tác giả với lý thuyết mới chưa từng xuất hiện về lịch sử loài người, được bổ sung bằng những nghiên cứu thực nghiệm và định lượng, với nhiều dữ liệu mới; với nhiều bảng biểu số liệu hấp dẫn. 

 • Sapiens – Lược Sử Loài Người (Bìa cứng)

  299,000 
  (0s)
  #
  outofstock

  Sapiens, đưa chúng ta vào một chuyến đi kinh ngạc qua toàn bộ lịch sử loài người, từ những gốc rễ tiến hóa của nó đến thời đại của chủ nghĩa tư bản và kỹ thuật di truyền, để khám phá tại sao chúng ta đang trong những điều kiện sinh sống hiện tại.

Top