Bộ Sách Kinh Điển 14 Cuốn

17 Đặt hàng
Bộ sách kinh điển
#
Còn hàng
2,143,000 

Mô tả

1. Lẽ thường: 99.000đ

2. Bàn về khế ước xã hội: 125.000đ

3. Bàn về tinh thần pháp luật: 175.000đ

4. Chính trị luận (TB 2018): 169.000đ

5. Cộng hòa (TB 2018): 255.000đ

6. Quân Vương (TB 2018): 109.000đ

7. Iliad (TB 2018): 259.000d

8. Ossey (TB 2018) 219.000

9. Những Cuộc Chinh Phạt Của Alexander Đại Đế : 199.000

10. Ngày Cuối Trong Đời Socrates : 139.000

11. Thần thoại Hy Lạp : 109.000

12. Tâm lý học đám đông : 123.000

13. 12 Hoàng đế La Mã : 329.000

14. Lịch sử – Historial : 369.000

Tổng: 2.678.000

 

Top