Bộ Sách Tây Nguyên

7 Đặt hàng

TỦ SÁCH TÂY NGUYÊN

Rừng, Đàn bà, Điên loạn - Jacques Dournes (159.000 vnđ)
Người Ê Đê : Một xã hội mẫu quyền - Anne de Hauteclocque-Howe (175.000 vnđ)

Pötao, một lý thuyết về quyền lực ở người Jörai Đông Dương - Jacques Dournes (286.000 vnđ)

Vũ man tạp lục thư - Ôn Khê Nguyễn Tấn (199.000 vnđ)

#
Còn hàng
819,000  655,000 

Mô tả

BỘ SÁCH TÂY NGUYÊN

1. Rừng, Đàn bà, Điên loạn – Jacques Dournes (159,000 vnđ)

Tác giả dẫn người đọc vào một hành trình thật tập trung: cuộc du ngoạn vào “miền mơ tưởng Giarai”, đi qua hàng trăm huyền thoại của họ; và ông nói rõ với người đọc rằng, ở đây “không phải là những huyền thoại tầm nguyên”, tức những huyền thoại về nguồn gốc của con người, giống loài người, hay của dân tộc, mà là những huyền thoại về cái hiện tại, là những mộng mị của những con người đang sống hôm nay, đang hằng ngày sống một cuộc sống kép, vừa “trải nghiệm” lại vừa mộng mị “đồng thời”, đang hàng ngày “tiếp tục sáng tạo ra huyền thoại”.

2. Người Ê Đê: Một xã hội mẫu quyền – Anne de Hauteclocque-Howe (175,000 vnđ)

Là một công trình nghiên cứu dân tộc học được nhà nghiên cứu Anne de Hauteclocque thực hiện vào năm 1962 về thiết chế xã hội của người Ê Đê, đặc biệt nhấn mạnh vào lý giải sự ràng buộc giữa các thành phần dân cư trong một xã hội “mẫu quyền”. Công trình của bà gây dấu ấn tiêu biểu ở khía cạnh thực địa, điều tra và thống kê, cũng như tham khảo kỹ lưỡng các hồ sơ luật tục, để từ các dẫn liệu thực tế tái dựng lại mô hình thiết chế sự hình thành các mối quan hệ nội tại thuộc xã hội mẫu quyền của người Ê Đê ở Đắc Lắk.

3. Pötao, một lý thuyết về quyền lực ở người Jörai Đông Dương – Jacques Dournes (286,000 vnđ)

Sau gần 15 năm tập trung nghiên cứu về Pötao và xã hội Giarai, J. Dournes đã giúp người đọc tường minh về Pötao, từ Huyền thoại cho đến Lịch sử, vốn là thách thức lớn đối với những nhà nghiên cứu trước ông. Bằng sự kết hợp phương pháp luận sử học, văn học dân gian và nhân học cấu trúc, J. Dournes đã giải quyết thấu đáo các vấn đề Pötao Giarai, độc giả sẽ phải bóc tách từng lớp của “vòng tròn đồng tâm” (hay “xếp củ hành”) để hiểu rõ chúng, một công việc hấp dẫn nhưng cũng không kém phần thách thức.

4. Tập Vũ Man Tạp Lục Thư – Ôn Khê Nguyễn Tấn (199,000 vnđ)

“Vũ Man Tạp Lục Thư” là cả một công trình nghiên cứu công phu lịch sử người Thượng nói chung, về người Thượng ở Quảng Ngãi, về việc bình người Thượng của triều Nguyễn.” Linh mục Phanxicô-Xavie Nguyễn Phương. “Vũ man tạp lục thư” được Ôn Khê Nguyễn Tấn viết vào năm 1871 khi ông giữ chức vụ Tĩnh Man Tiễu phủ sứ lo việc bình định vùng người Thượng ở Quảng Ngãi. Tập sách được in và phát hành vào năm Thành Thái thứ mười (1898). Tên sách “Vũ man tạp lục thư” nghĩa là những ghi chép công cuộc đánh dẹp người man. Đây là một tài liệu có thể xem là đầu tiên viết về dân tộc thiểu số một cách có hệ thống.

Từ khóa

Sản phẩm tương tự

Top