Combo Sách Pháp Ngữ

2 Đặt hàng
Combo những cuốn sách thuộc dòng sách "Góc nhìn Sử Việt". Đó là những góc nhìn từ phía người Pháp hay những học giả viết bằng tiếng Pháp về Việt Nam giai đoạn thời Pháp thuộc, hé lộ nhiều điều thú vị, nhiều góc nhìn mới mẻ về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam xưa.
#
Còn hàng
2,117,000 

Mô tả

TỦ SÁCH PHÁP NGỮ – GÓC NHÌN SỬ VIỆT

Kể từ khi công bố khoảng 1 năm trước đến nay, Tủ sách Pháp ngữ thuộc dòng sách “Góc Nhìn Sử Việt” của Omega+ đã ra mắt được kha khá sách.

Đó là những góc nhìn từ phía người Pháp hay những học giả viết bằng tiếng Pháp về Việt Nam giai đoạn thời Pháp thuộc, hé lộ nhiều điều thú vị, nhiều góc nhìn mới mẻ về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam xưa.

——————–
*SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN:

1. Bước mở đầu của sự thiết lập hệ thống thuộc địa Pháp ở Việt Nam (1858-1897): 235.000đ

2. Xứ Đông Dương (bìa cứng): 305.000đ

3. Paul Doumer, Toàn quyền Đông Dương (1897-1902): 129.000đ

4. Vua Gia Long (Gia-Long): 109.000đ

5. Đời Tổng Giám mục Puginier: 249.000đ

6. Phan Thanh Giản: Nhà ái quốc, người mở đường cho nước Việt Nam hiện đại: 234.000đ

7. Đề Thám (1846-1913): Một nghĩa sĩ Việt Nam chống lại chế độ thuộc địa Pháp:  159.000đ

8. Hoàng Thị Thế: Con gái Đề Thám và quân bài chính trị của thực dân Pháp: 89.000đ

9. Việt Nam qua tuần san Indochine 1941-1944: 199.000đ

10. Tâm lý dân tộc An Nam (bìa mềm): 109.000đ

11. Hội kín xứ An Nam (bìa mềm): 189.000đ

12. Tiểu luận về dân Bắc kỳ: 209.000đ

13. Nghiên cứu bản đồ các cửa sông, hải cảng Việt Nam thế kỷ XV: 109.000đ

14. Một chiến dịch ở Bắc kỳ: 499.000đ

 

Top