Đông Dương: Một Nền Thuộc Địa Nhập Nhằng Giai Đoạn 1858 – 1954

21 Đặt hàng

Cuốn sách này đề cập đến những nhập nhằng trong xung đột và trong tiếp xúc giữa thực dân và dân bị trị. Nó đặt vấn đề về quá trình đô hộ của Pháp trên bán đảo, những cấu trúc và vận hành của bộ máy quyền lực cũng như bộ máy khai thác kinh tế, sự rạn nứt của xã hội thuộc địa và các xã hội bị trị, những động lực bất cân xứng của phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp, những chủ nghĩa quốc gia và các biến động xã hội trên toàn cõi Đông Dương. Cuối cùng, nó tập trung làm rõ sự phi thực dân hóa và cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất.

#
Còn hàng
439,000 

Mô tả

|THÔNG TIN XUẤT BẢN|

Số trang: 688

Bìa mềm

Khổ: 16x24cm

Giá bìa: 439.000đ

NXB: Thế Giới

Năm XB: 2022

ĐÔNG DƯƠNG: MỘT NỀN THUỘC ĐỊA NHẬP NHẰNG

GIAI ĐOẠN 1858 – 1954

NỘI DUNG CHÍNH

Pháp thuộc là giai đoạn lịch sử quan trọng đối với tương lai của các xã hội trên bán đảo Đông Dương, dù nó chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi. Là trụ cột chính trong hệ thống thuộc địa Pháp, Đông Dương bao gồm Việt Nam, Campuchia và Lào hiện nay. Sau năm 1945, đây là một trong những nơi diễn ra phi thực dân hóa quyết liệt nhất, trước khi lại khơi mào cho xung đột vũ trang của cuộc Chiến tranh Lạnh và cuộc đối đầu giữa thế giới thứ ba với phương Tây.

Dựa trên tư liệu, tác phẩm và các công trình cũ-mới, cuốn sách này đề cập đến những nhập nhằng trong xung đột và trong tiếp xúc giữa thực dân và dân bị trị. Nó đặt vấn đề về quá trình đô hộ của Pháp trên bán đảo, những cấu trúc và vận hành của bộ máy quyền lực cũng như bộ máy khai thác kinh tế, sự rạn nứt của xã hội thuộc địa và các xã hội bị trị, những động lực bất cân xứng của phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp, những chủ nghĩa quốc gia và các biến động xã hội trên toàn cõi Đông Dương. Cuối cùng, nó tập trung làm rõ sự phi thực dân hóa và cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất.

Tác phẩm vô song này, được cập nhật đầy đủ kể từ lần xuất bản đầu tiên năm 1994, đã trình bày những kiến giải mới mẻ và đặt nghi vấn lịch sử về một khu vực văn minh vốn có tầm quan trọng không thể đo đếm trong vận mệnh của thế giới.

Cuốn sách nằm trong Tủ sách hiểu về Việt Nam qua tư liệu Pháp ngữ của Omega Plus.

ĐÁNH GIÁ/NHẬN XÉT CHUYÊN GIA

“Một tác phẩm nền – đầy rẫy biểu đồ, bản đồ và phụ lục – về Đông Dương thuộc địa. […] Các tác giả có tham vọng vượt lên trên cả diễn văn khải hoàn của chính chế độ thực dân.” _LE MONDE DES LIVRES

“Pierre Brocheux và Daniel Hémery – hai tài năng không thể bàn cãi mà sự đóng góp cá nhân đã được chứng thực bằng nhiều công trình trước đó – trong tác phẩm này, đã cố gắng thâm nhập vào một cuộc phân tích từ xa, thậm chí hoàn toàn khách quan, vốn là công việc của sử gia; và có thể nói rằng họ đã thành công.”_ÉTUDES

THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ: 

Giáo sư Pierre Brocheux sinh năm 1931, tại Chợ Lớn – Sài Gòn. Cha ông là người Pháp đến lập nghiệp ở Đông Dương năm 1929, mẹ ông xuất thân trong một gia đình Việt nhập tịch Pháp. Pierre Brocheux sang Paris học tú tài, rồi theo học cử nhân và tiến sĩ ngành sử ở Đại học Sorbone, giảng dạy và nghiên cứu lịch sử Á Đông tại khoa Sử, Địa, Khoa học xã hội thuộc Đại học Paris Diderot từ đầu những năm 1970. Năm 2018, Pierre Brocheux được Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh trao giải Việt Nam học.

Giáo sư Daniel Hémery sinh năm 1932, tại Arras, Pháp. Ông giảng dạy và nghiên cứu lịch sử tại khoa Ngôn ngữ và Văn minh Á Đông (LCAO) thuộc Đại học Paris Diderot cùng thời với Pierre Brocheux. Năm 2018, Daniel Hémery được Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh trao giải Việt Nam học.

Top