Duy Tân Thập Kiệt: Mười Nhân Vật Kiệt Xuất Của Minh Trị Duy Tân

7 Đặt hàng

Trong Duy Tân thập kiệt - Mười nhân vật kiệt xuất của Minh Trị Duy tân, tác giả Nguyễn Tiến Lực chọn lọc ra mười nhân vật có công tích kiệt xuất đối với toàn bộ sự nghiệp Minh Trị Duy tân của Nhật Bản, kéo dài từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.

#
Còn hàng
159,000 

Mô tả

DUY TÂN THẬP KIỆT
Mười nhân vật kiệt xuất của Minh Trị Duy Tân

| NỘI DUNG CHÍNH |

Trong Duy Tân thập kiệt – Mười nhân vật kiệt xuất của Minh Trị Duy Tân, tác giả Nguyễn Tiến Lực chọn lọc ra mười nhân vật có công tích kiệt xuất đối với toàn bộ sự nghiệp Minh Trị Duy tân của Nhật Bản, kéo dài từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX. Mười nhân vật này là:

  • Yoshida Shoin, Sakamoto Ryoma (hai nhân vật có tầm nhìn trước thời đại, đặt nền móng “đảo Mạc” và giúp liên kết các Han tạo lực lượng chủ lực cho công cuộc lật đổ Mạc phủ Tokugawa thành công;
  • Nhóm “Duy tân tam kiệt” gồm Saigo Takamori, Okubo Toshimichi, Kido Takayoshi – có công lớn nhất cho giai đoạn “tông Hoàng đảo Mạc” (lật đổ Mạc Phủ, lấy lại quyền lực về tay Thiên hoàng) và đầu thời kỳ Minh Trị Duy tân;
  • Nhóm “Duy tân ngũ kiệt mới” gồm Iwakura Tomomi, Ito Hirobumi, Okuma Shigenobu, Fukuzawa Yukichi và Shibusawa Eiichi – 5 nhân vật đặt nền móng xây dựng một nước Nhật hiện đại ở các lĩnh vực nội chính, ngoại giao, kinh tế, tài chính-tiền tệ, giáo dục…

| ĐÁNH GIÁ/NHẬN XÉT CHUYÊN GIA |

Sau Chiến tranh thế giới lần II, việc nghiên cứu về Minh Trị Duy tân đã đạt được những thành tựu to lớn. Phần lớn các nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng, Minh Trị Duy tân không chỉ là sự kiện lật đổ chính quyền Mạc phủ, thiết lập chính quyền Minh Trị, mà là một chuỗi cải cách kéo dài gần 30 năm, làm biến đổi sâu sắc chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa Nhật Bản, đưa Nhật trở thành quốc gia “phú quốc cường binh”, một kỳ tích của châu Á và nhân loại nửa sau thế kỷ XIX. Vì thế, khi viết về các nhân vật kiệt xuất của Minh Trị Duy tân, chúng ta không chỉ đề cập đến các nhân vật lịch sử có công trong việc lật đổ chế độ Mạc phủ và bước đầu xây dựng chính quyền Minh Trị mà cả các nhân vật lịch sử có công trong việc xây dựng đất nước “phú quốc cường bình”. Hơn nữa, không chỉ đề cập đến các nhà hoạt động chính trị, quân sự mà cả các nhà tư tưởng và các nhà doanh nghiệp có công lao to lớn cho sự nghiệp duy tân.

Sau khi khảo sát các nhân vật lịch sử thời Minh Trị Duy tân và tham khảo nhiều cách phân chia của các bậc soạn giả người Nhật, có tham khảo đến cách đánh giá của các học giả phương Tây (Mỹ, Anh, Australia) và Trung Quốc, tôi đã lựa chọn 10 nhân vật tiêu biểu để đưa vào trong cuốn sách này. Tôi phân chia các nhân vật vào ba thời kỳ của Minh Trị Duy tân: những nhân vật tiền Minh Trị Duy tân: Yoshida Shōin (Cát Điền Tùng Âm) và Sakamoto Ryōma (Phản Bản Long Mã); “Duy tân tam kiệt”: Saigō Takamori (Tây Hương Long Thịnh), Ōkubo Toshimichi (Đại Cửu Bảo Lợi Thông) và Kido Takayoshi (Mộc Hộ Hiếu Doãn); “Duy tân ngũ kiệt mới”: Iwakura Tomomi (Nham Thượng Cụ Thị), Itō Hirobumi (Y Đằng Bác Văn), Ōkuma Shigenobu (Đại Ôi Trọng Tín), Fukuzawa Yukichi (Phúc Trạch Dụ Cát) và Shibusawa Eiichi (Thiệp Trạch Vinh Nhất).

NGUYỄN TIẾN LỰC

Omega+ trân trọng giới thiệu tới quý độc giả!

Thông tin bổ sung

Tác Giả:

Nguyễn Tiến Lực

Số trang

344

Khổ sách

14 x 20,5 cm

Bìa

Bìa mềm, tay gập

Top