Giai Thoại Và Sấm Ký Trạng Trình

7 Đặt hàng
Về nhà thơ có nhiều đóng góp trong việc xây dựng nền văn thơ chữ Nôm của ta hồi thế kỷ thứ XVI, nhiều tài liệu, sách vở đã được biên soạn, tuy nhiên không chỉ vì đã đỗ Trạng Nguyên lại được phong tước Trình Tuyền hầu, Lại bộ Thượng Thư... mà Nguyễn Bỉnh Khiêm được nhân dân ta yêu mếm gọi là Trạng Trình. Cái tên gọi với hàm ý sâu xa đầy kính phục đó còn là do những lời đoán định tiên tri đặc sắc của các cụ trong cuộc sống thườn nhật cũng như thời cuộc lúc bấy giờ.
#
Hết hàng
Liên hệ

Hết hàng

Mô tả

Góc Nhìn Sử Việt – Giai Thoại Và Sấm Ký Trạng Trình

“Một bậc kỳ tài, hiền danh muôn thuở”

(Phan Huy Chú)

“Lý học như Nguyễn Bỉnh Khiêm và Phùng Khắc Khoan đều là tinh anh của non sông đúc lại.”

(Trích Vũ Trung Tùy Bút – Phạm Đình Hổ)

Nhiều người trong chúng ta từ khi con nhỏ đã được nghe những lời đồn đại về Sấm Trạng Trình với một vẻ đầy huyền bí cao siêu.

Vậy trong những câu gọi là Sấm Trạng Trình thì đâu là sự thực? Có đúng là của Trạng viết ra không…?

Về nhà thơ có nhiều đóng góp trong việc xây dựng nền văn thơ chữ Nôm của ta hồi thế kỷ thứ XVI, nhiều tài liệu, sách vở đã được biên soạn, tuy nhiên không chỉ vì đã đỗ Trạng Nguyên lại được phong tước Trình Tuyền hầu, Lại bộ Thượng Thư… mà Nguyễn Bỉnh Khiêm được nhân dân ta yêu mếm gọi là Trạng Trình. Cái tên gọi với hàm ý sâu xa đầy kính phục đó còn là do những lời đoán định tiên tri đặc sắc của các cụ trong cuộc sống thườn nhật cũng như thời cuộc lúc bấy giờ.

Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam trân trọng giới thiệu đến độc giả!

Top