cau chuyen Do Thai

 • Câu Chuyện Do Thái (Tái Bản 2018)

  Liên hệ
  (0s)
  #
  outofstock

  Cuốn sách này Câu Chuyện Do Thái: Văn Hóa, Truyền Thống Và Con Người cùng với cuốn Câu chuyện Do Thái: lịch sử thăng trầm của một dân tộc cho chúng ta thấy một bức tranh quan trọng hơn và bao quát hơn rằng: trong suốt chiều dài mấy ngàn năm lịch sử, văn hóa Do Thái đã không ngừng thay đổi và phát triển đa dạng với muôn màu sắc, mặc dù không ngừng bị tấn công và phỉ báng. Câu Chuyện Do Thái: Văn Hóa, Truyền Thống Và Con Người, từ mọi góc độ lịch sử, nhân chủng và văn hóa, có thể nói là hấp dẫn và đầy đủ hoặc cũng thật rối rắm, như một búi chỉ mong manh trong lịch sử nhân loại.

 • Combo Do Thái & Trung Đông

  Liên hệ
  (0s)
  #
  outofstock

  Những cuốn sách vẽ nên bức tranh lịch sử thấm đẫm nỗi đau, con người, văn hóa Israel và vùng Trung Đông

Top