dich-gia-le-dinh-chi

Dịch giả Lê Đình Chi

Dịch giả Lê Đình Chi (sinh năm 1977)

Anh là một trong những dịch giả đã chuyển ngữ thành công nhiều tác phẩm văn học lớn từ tiếng Anh và tiếng Pháp.

Một số tác phẩm đã dịch:

 • Napoleon Đại đế (Andrew Roberts)
 • Ataturk, người khai sinh nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại (A.Mango)
 • Ảo mộng Lehman Brothers (L.McDonald, P.Robinson), dịch chung
 • Nguyên  tắc 50 cent. Không sợ hãi (R.Greene)
 • Nghĩ khác (M.Heppell)
 • Đột nhiên có tiếng gõ cửa (E.Keret)
 • Người vô hình (H.G.Wells)
 • Biểu tượng thất truyền (D.Brown)
 • Những người nuôi giữ bồ câu (A.Hoffman)
 • Thời khắc (M.Cunningham)
 • Xê ri 3 tập:
 • Trại trẻ đặc biệt của cô Peregine, Thành phố hồn rỗng, Thư viện linh hồn (R.Riggs)

Bài viết liên quan

Top