cục diện kinh tế thế giới

 • Cục Diện Thế Giới Hiện Nay

  99,000 
  (0s)
  #
  instock

  Đây là một trong những công trình nghiên cứu thuộc đề tài cấp quốc gia Cục diện kinh tế thế giới hiện nay và tác động đến Việt Nam mã số: ĐTĐL-XH.17/15 do PGS. TSKH. Võ Đại Lược làm chủ nhiệm.

Top