cuốn sách quảng trường và tòa tháp

 • Quảng Trường và Tòa Tháp

  349,000 
  (0s)
  #
  instock

  Trong khi mọi người đều tin rằng thời đại này là do công nghệ thống trị, nhờ có công nghệ mới có mạng xã hội và các kết nối để tạo nên các làn sóng dân chủ dân túy, thì tác giả Niall Ferguson muốn lật lại vấn đề. Ông cho rằng trong lịch sử đã từng có những thời kỳ các mạng lưới chiếm ưu thế (thế kỷ XIX, xen kẽ với những thời kỳ các trật tự thứ bậc chiếm ưu thế (thế kỷ XVIII và XX).

Top