fromm

 • Nghệ Thuật Yêu

  109,000 
  (0s)
  #
  outofstock

  Một cuốn sách nhỏ của Fromm, nhưng đúng như Peter D. Kramer nhận xét, "nhờ cuốn sách mỏng Nghệ thuật yêu này, chúng ta đã có sự thay đổi sâu sắc về nhận thức, sự hy vọng lạc quan và niềm an ủi. Và đây chính là bằng chứng cho lập luận của ông - được chuyện trò với một con người như vậy tức là cảm thấy được thách thức, cảm thấy được nâng đỡ và cảm thấy được yêu".

Top