hairri

  • Tập thứ hai của phiên bản truyện tranh được chuyển thể từ hiện tượng toàn cầu Yuval Noah Harari và bán chạy số 1 của Sunday Times, với hình minh họa đầy đủ màu sắc tuyệt đẹp về lịch sử loài người. Khi những người Homo Sapiens du mục định cư ở một nơi, họ bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn. Nhưng đổi lại là gì: chiến tranh, nạn đói, bệnh tật và bất bình đẳng...Tại sao họ không thể có được cuộc sống tốt hơn?

Top