how we die

 • Hiểu Về Sự Chết (Tái Bản 2018)

  168,000  134,000 
  (0s)
  #
  outofstock

  Là cuốn sách miêu tả tường tận về cái chết, chính xác hơn là tiến trình dẫn đến cái chết. Tác giả chọn viết về sáu loại bệnh phổ biến, với những đặc điểm được xem là đặc trưng cho tiến trình mà ai trong đời cũng phải trải qua một lần.

Top