mile

 • Machiavelli (Bìa Cứng)

  249,000 
  (0s)
  #
  instock

  Dựa trên các nguồn tư liệu tiếng Ý quý giá và nguyên bản, cùng hiểu biết về Florence, Miles Unger đã viết ra một bản tiểu sử hấp dẫn và đáng tin cậy về một thiên tài - một nhà chính trị tài hoa bậc nhất thế kỷ XVI mà các tác phẩm của ông vẫn có giá trị đến tận ngày nay.

  Ảnh bìa sách: Tranh vẽ chân dung Machiavelli và cảnh nền là Florence thời Trung Cổ.

Top