nghi thức tang lễ

 • Gustave Dumoutier: Bộ Sách Về Việt Nam Xưa

  318,000 
  (0s)
  #
  instock

  Sau khi xuất bản cuốn sách “Tiểu luận về dân Bắc Kì”, chúng tôi tiếp tục ấn hành công trình thứ hai về văn hoá, phong tục Việt Nam của học giả Pháp Gustave Dumoutier: “Nghi thức tang lễ của người An Nam”. Sách vừa in xong, sẽ phát hành đầu tháng 11/2020.

 • Đối với người Việt Nam, nghi thức tang lễ có một tầm quan trọng lớn lao, biểu hiện sự tôn trọng của người sống dành cho người chết và ý niệm của người sống về sự an nghỉ của người vừa qua đời. Các nghi thức tang lễ thay đổi tùy theo thứ bậc của người qua đời, trong gia đình và ngoài xã hội; tài sản họ có lúc sống cũng như tài lực của người thân. Tang lễ là nghi thức tôn giáo, vừa thể hiện sự hiếu đạo, nghĩa tử của người sống với người chết nhưng cũng là mối quan tâm lo lắng về sự bình an, thịnh vượng hoặc hiểm họa sau này của con cháu…

Top