Nhật Bản Duy Tân

 • Nhật Bản Duy Tân 30 Năm (Tái Bản 2018)

  145,000 
  (0s)
  #
  instock

  Cuốn Nhật Bản Duy Tân 30 Năm của tác giả Đào Trinh Nhất có thể được xem như một cuốn cẩm nang sử học dành cho những ai muốn tìm hiểu về Chính trị - Xã hội, đặc biệt đất nước, con người và văn hóa Nhật Bản, nhất là giai đoạn mà Nhật Bản thực hiện công cuộc duy tân.

Top