omega books

  • Ngược với điều ta có thể tưởng sau mấy thập kỷ đã qua, cuốn sách này đã được viết ra không phải để bảo vệ một luận án ở đại học, cũng chẳng  phải để thực hiện một tác phẩm văn học. Công  trình này chỉ đơn giản  là để đáp ứng mong ước trao gửi một thông điệp hữu nghị tối hậu.

  • Liên tục trong nhiều năm liền, hai quyển sách “Khi hơi thở hóa thinh không”“Sapiens” vẫn chưa hề đánh mất phong độ ở vị trí Best-seller. Một quyển đọng lại thông điệp nhân văn nhưng chứa đựng một kết thúc không vẹn tròn, một quyển ẩn chứa bí mật tiến hóa của lịch sử loài người, thú vị và đáng kinh ngạc. Hai quyển những tưởng trái ngược hoàn toàn nhưng khi kết hợp lại trở thành ấn phẩm lần nữa chiếm trọn ngôi vị best-seller với tái bản BÌA CỨNG hoàn toàn mới.

Top