tập 1

 • Giấc Mơ Việt Nam Tôi – Tập 1

  219,000 
  (0s)
  #
  instock

  Đọc cuốn sách ta như thấy được cuộc đời của GS. Một cuộc đời gắn liền với những năm khói của quê hương. Bằng nỗ lực vượt bậc, ông nhận học bổng của Bỉ, nhưng trên đất người, GS chưa từng nguôi ngoai về Giấc mơ Việt Nam của mình.

Top