truyen ngu ngonn

 • Thơ Ngụ Ngôn La Fontaine

  79,000 
  (0s)
  #
  instock

  Tác phẩm sử dụng toàn bộ tranh minh hoạ do họa sĩ Ngô Mạnh Quỳnh vẽ và khắc gỗ mộc theo bản Thơ ngụ ngôn La Fontaine của dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh, bản in bằng giấy dó do nhà xuất bản Alexandre de Rhodes ấn hành năm 1943.

Top