Will (1885-1981) & Ariel Durant

 • Những Bài Học Lịch Sử

  95,000 
  (0s)
  #
  instock

  “Tính đến nay, trong lịch sử không có một ví dụ nổi bật nào về một xã hội duy trì thành công đời sống đạo đức mà không cần đến sự trợ giúp của tôn giáo. Chính quyền các nước như Pháp, Hoa Kỳ và một số quốc gia khác đã ly khai, tách bạch và không còn giao kết với Giáo hội, nhưng họ vẫn cần đến tôn giáo để duy trì trật tự xã hội.” (Trích "Chương 7")

   

Top