Israel

 • Lịch Sử Do Thái

  Liên hệ
  (0s)
  #
  outofstock

  Lịch sử Do Thái của Paul Johnson bắt đầu bằng những sự kiện được viết trong Kinh Thánh và kết thúc khi thành lập Nhà nước Israel. Cuốn sách không chỉ giới thiệu về lịch sử 4.000 năm tồn tại của người Do Thái mà còn đề cập đến những tác động, ảnh hưởng cũng như những đóng góp của họ cho nhân loại.

 • Lịch Sử Israel

  389,000 
  (0s)
  #
  instock

  Cuốn sách viết cô đọng, khách quan và đi sâu vào phân tích những dấu mốc, sự kiện, vấn đề lớn của người Do Thái nói chung và đất nước Israel nói riêng, từ khi có những ý tưởng manh nha về việc phục quốc đến khi họ thực sự tập hợp lại ở cố hương Jerusalem.

 • Câu Chuyện Do Thái (Tái Bản 2018)

  168,000 
  (0s)
  #
  instock

  Cuốn sách này Câu Chuyện Do Thái: Văn Hóa, Truyền Thống Và Con Người cùng với cuốn Câu chuyện Do Thái: lịch sử thăng trầm của một dân tộc cho chúng ta thấy một bức tranh quan trọng hơn và bao quát hơn rằng: trong suốt chiều dài mấy ngàn năm lịch sử, văn hóa Do Thái đã không ngừng thay đổi và phát triển đa dạng với muôn màu sắc, mặc dù không ngừng bị tấn công và phỉ báng. Câu Chuyện Do Thái: Văn Hóa, Truyền Thống Và Con Người, từ mọi góc độ lịch sử, nhân chủng và văn hóa, có thể nói là hấp dẫn và đầy đủ hoặc cũng thật rối rắm, như một búi chỉ mong manh trong lịch sử nhân loại.

Top