ra-mat-sach-napoleon-dai-de

Ra mắt sách Napoleon Đại đế

Conférence | Hội thảo
Lancement de l’ouvrage « L’Empereur Napoléon » (Napoléon the Great) de Andrew Roberts
Ra mắt sách «Napoléon Đại đế»

  • 06.09.2017 – 18h00
    Auditorium de L’Espace | Hội trường L’Espace
    Entrée libre | Vào cửa tự do
    Langue de la conférence : vietnamien
    Ngôn ngữ hội thảo : tiếng Việt

Intervenants :
– M.TRUONG Anh Ngọc, journaliste du journal Sport et Culture
– M. LE Dinh Chi, traducteur
-M. NGUYEN Canh Binh, président du comité d’administration de la société Omega

Diễn giả :
– Trương Anh Ngọc, báo Thể thao Văn hoá
– Lê Đình Chi, dịch giả
– Nguyễn Cảnh Bình, Giám đốc Công ty CP Sách Omega

Napoléon est un grand personnage de l’histoire de France mais aussi de l’histoire mondiale. Sa vie, sa carrière, ses idées et ses talents ont été l’objet de milliers de livres depuis deux siècles, et continueront d’être un objet d’études dans les siècles à venir.

Dans son ouvrage, Andrew Roberts a pu décrire en détails le contexte de la période révolutionnaire en France à la fin du XVIIIème siècle qui a permis à Napoléon d’arriver au sommet du pouvoir, d’exporter la guerre au-delà des frontières, de devenir le potentat de l’Europe et, par une aveugle confrontation à l’Angleterre, de construire un ordre mondial soumis aux directives de Paris.

Lors de ce conférence, nous débattrons de ce personnage historique incontournable : de sa personnalité, de ses pensées, de ses passions, de son comportement en tant que génial chef de guerre ou de dirigeant politique.

Napoleon là một nhân vật đặc biệt vĩ đại và hấp dẫn trong lịch sử Pháp cũng như lịch sử thế giới. Cuộc đời, sự nghiệp, quan điểm, tài năng của ông đã là chủ đề của hàng nghìn cuốn sách trong suốt hai thế kỉ qua, và có lẽ sẽ còn được nghiên cứu tiếp trong nhiều thế kỉ sau nữa.

Trong bối cảnh những cuốn sách dịch ra tiếng Việt về ông cũng như về thời hậu Cách mạng Pháp ở Việt Nam vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay, ít cả về số lượng lẫn tầm vóc, thì cuốn sách Napoleon Đại đế có thể xem là một hiện tượng bởi tầm vóc, quy mô, tính chất giàu sử liệu đã làm nên giá trị đặc biệt của tác phẩm.

Tác giả Andrew Roberts, trong cuốn tiểu sử rất đồ sộ này đã đi sâu mô tả một cách chi tiết các hoàn cảnh của thời Cách mạng Pháp đã đưa Napoleon lên đỉnh quyền lực, cách mà ông đã giành lấy nó bằng đại bác và lưỡi lê, và củng cố quyền lực bằng chiến tranh, đầu tiên với những người Jacobin, sau đó là dẹp loạn Vandée, và cuối cùng đem chiến tranh ra ngoài biên giới nước Pháp để trở thành chúa tể của Châu Âu lục địa trong một cuộc chiến mù quáng chống lại nước Anh nhằm thiết lập một trật tự thế giới do Paris điều khiển.
Nội dung cuộc tọa đàm, thông qua các tư liệu quý được nêu ra trong cuốn sách, sẽ thảo luận về nhân vật vĩ đại và hấp dẫn này: Về tính cách, về cách tư duy và hành xử của một nhà lãnh đạo, một thiên tài quân sự, về cuộc chiến đấu của ông vì lý tưởng của chính ông, và về những cách nhìn nhận, đánh giá con người này.

Bài viết liên quan

Top